საინფორმაციო-საგანმანათლებლო შეხვედრა თემაზე: სგგი

27 ივნისს ჩატარდა ჰეპა პლიუსის სერვის ცენტრში ჩატარდა სიანფორმაციო-საგანმანათლებლო შეხვედრა თემაზე: სგგი ფასილიტატორები : ნინო წეველიძე, თამარ კილაძე
Recent Posts