პაციენტთა სკოლა თემაზე „აივ/შიდსი“ ფასილიტატორი: შიდსის ცენტრის ექიმი ინფექციონისტი შორენა დვალი.Recent Posts