top of page

ორგანიზაციის მოქმედების  გეოგრაფიული არეალია:

 

 ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის, დიდუბე-ჩუღურეთის, ვარკეთილის და დიღმის რაიონები, ზაჰესი, კრწანისი, ფონიჭალა, მთაწმინდა. ახალციხე 2018 წლის 1 აგვისტოდან.

 

 ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული აქტივობები:

 • 2011 წლის 26 მარტი - პირველი ქუჩის აქცია“C” ჰეპატიტის შესახებ   საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლების მიზნით:      საქართველოსეროვნულ ნაკრებსა და ხორვატიას შორის გამართული საფეხბურთო მატჩი.

        მონაწილეობა:

 •  სხვადასხვა თოქ-შოუებში

 •  3 წლიანი სტრატეგიის შემუშავებაში

 •  პეტიციის შემუშავებაში

 • MDM - ის მიერ ჩატარებულ კვლევაში

 •  ქუჩის აქციებში (ყოველწლიურად ნარკომანიასთან ბრძოლის, ჰეპატიტების, ზედოზირების, “შიდსთან” ბრძოლის საერთაშორისო დღეებისადმიმიძღვნილი)

 • ნარკოკანონმდებლობის ლიბერალიზაციისადმი ზშსქ-ის მიერ მიმართულ მუშაობაში

 • ციხეებში C ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამის შემუშავებაში

 •  ჯანმრთელობის დაცვის  სამინისტროს მიერ შექმნილ ექსპერტთა  ჯგუფში, რომელიც შეიმუშავებს მკურნალობის პროგრამას საზოგადოებრივიჯანდაცვისთვის ,,ფონდი-ღია საზოგადოება საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით.

 • GHRN-ის , G-CAB - ის, GeNFUD-ის  და პლატფორმის  ნებისმიერ აქტივობაში.

 

ორგანიზაციის  წევრობა:

 • 2018წ. სათემო ორგანიზაციების ალიანსის წევრი.

 • 2016წ. საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის წევრი

 • 2016წ. სამხრეთ კავკასიის აივ/შიდსის პლატფორმის წევრი

 • 2015წ. -დღემდე  ზშსქ-ის გამგეობის წევრი

 • 2014წ. - GeNFUD - ის გამგეობის წევრი    

 •  2013წ. - საქართველოს თემის საკონსულტაციო საბჭოს -  G-CAB - ის შექმნის ინიციატორი და სამდივნოს ფუნქციის შემსრულებელი  ,,ახალ ვექტორთან ‘’ ერთად

 •  2013 წლიდან   PTF -ის  წევრი

 • 2012წ. CCM თან არსებული “C“ ჰეპატიტის მკურნალობა-დიაგნოსტიკის ხელმისაწვდომობის სამუშაო ჯგუფის წევრი

 • 2012წ. -  2013წ.  ზშსქ-ის გამგეობის წევრი

 •  2011წ. - ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წევრი

       ორგანიზაციის თანამშრომლების მონაწილეობა ტრენინგებში, სემინარებში, საზაფხულო სკოლებსა და კონფერენციებში:

 • 2019წ. ნოემბერი -კონფერენცია აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის და ჰეპატიტების საკითხებზე, სათემო და სამეცნიერო კვლევების შედეგების წარდგენა. ყაზახეთი, ალმა-ატა

 • 2019წ სექტემბერი Rights – Evidence – ACTion (REAct) ადამიანის უფლებების მონიტორინგისა და რეაგირების ელექტრონული სისტემა​. თბილისი

 • 2019წ. ივნისი - სამეცნიერო სიმპოზიუმი,  შიდსის საერთაშორისო საზოგადოება (IAS) და “საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი თანადგომა”. თბილისი

 • 2017წ. 1-2ივნისი- “საქართველოში გარდამავალი გეგმის მონიტორინგის  მიდგომების შესამუშავებლად სამოქალაქო საზოგადოების და სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლების სემინარი”. ლოპოტა.

 • 2017წ.29-31 მაისი- ტრენინგი: „პროექტის ციკლის მართვა.“-თბილისი.

 • 2016წ. 21-23 დეკემბერი - ტრენინგი: „თანასწორგანმანათლებელთა ინტერვენციის (თთდპი) განხორციელება საქართველოში.“ ბორჯომი.

 • 2016წ.17-19 დეკემბერი -სემინარი: „ზიანის შემცირების პროგრამების მდგრადობის უზრუნველყოფა საქართველოში“. თბილისი.

 • 2016წ. 17-19 ნოემბერი - პირველი რეგიონალური საზამთრო სკოლა თემაზე: „ქალების, გოგონების და ტრანსგენდერების უფლებების გაფართოება და ადვოკატირება“. თბილისი.

 • 2016წ. 8-10 ნოემბერი - AFEW- ს მიერ ორგანიზებული  ტრენინგი: „კვლევის ჩატარების ტექნიკა თემის მონაწილეობით“. ბიშკეკი.

 • 2016წ. ივნისი - ამერიკული CDC-ის    ორგანიზებით გამართული სიმპოზიუმი  “C”- ჰეპატიტზე. თბილისი.

 • 2016წ. 23-25 მარტი - აივ/შიდსის V კონფერენცია. მოსკოვი.

 • 2016წ. 29-31აგვისტო - ტრენინგი: „ფონდების მოძიება“. თბილისი.

 • 2016წ. 6-8 თებერვალი - “C”ჰეპატიტის  III  ეროვნული კონფერენცია. თბილისი.

 • 2016წ.18-20ივლისი - ტრენინგი: „ადვოკაციური მენეჯმენტი“. თბილისი.

 • 2016წ. 20-23 ივნისი - ტრენინგი: „ფინანსური და ორგანიზაციული მენეჯმენტი“. თბილისი.

 • 2015წ. 3-4 ნოემბერი-  ჰეპატიტის საერთაშორისო მრჩეველთა ჯგუფთან შეხვედრა. თბილისი.

 • 2015წ. 29-31 ოქტომბერი - ტრენინგი „სოც.მუშაკებისა და კონსულტანტების შესრულების/მუშაობის გაუმჯობესება“. ბაკურიანი.

 • 2014წ. “C”ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ხელმისაწვდომობისადმი მიძღვნილი რეგიონალური კონფერენცია. თბილისი.

 • 2014წ. 23-28მარტი - საიტ-ვიზიტი მობილურ ამბულატორიაზე უკრაინაში. კიევი, ლვოვი.

 • 2014წ. 16-19 მარტი - ტრენინგი არასამთავრობო სექტორის მიერ  ნარკოდამოკიდებულ ქალთა ყველა ფორმის დისკრიმინაციის შესახებ ჩრდილოვანი ანგარიშის მოსამზადებლად. კაჭრეთი.

 • 2014წ. 6-8 მარტი - ტრენინგი: „ზიანის შემცირების პროგრამებში ჩართული ნიმ-ებისათვის ტუბერკულოზის ადრეული დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ხელშეწყობა“. თბილისი.

 • 2013წ. ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის კამპანიისადმი მიძღვნილი სამუშაო შეხვედრა. ბულაჩაური.

 • 2013წ. ევრაზიის ზიანის შემცირების ქსელის მიერ ორგანიზებული სემინარი საქართველოში GF - ის პროექტის რეალიზაციის საკითხებზე. კაჭრეთი. 

 • 2013წ. მედიკამენტების ფასების ფორმირება, ფარმაკომპანიების პოლიტიკა და საადვოკაციო კამპანიების საერთაშორისო გამოცდილება. კიევი.

 • 2013წ. საერთაშორისო ზიანის შემცირების კონფერენცია. - ვილნიუსი.

 • 2013წ. 5-6 დეკემბერი - ტრენინგი: „შემთხვევის მართვა ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში.“ ბორჯომი.

 • 2013წ. 1-3 ოქტომბერი - ტრენინგი: „თანასწორგანმანათლებელთა ინტერვენციის (თთდპი) განხორციელება საქართველოში.“ ბათუმი.

 • 2013წ. 19-21 სექტემბერი - სასწავლო კურსი: „აივ ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება“. თბილისი.

 • 2012წ. “C”ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ხელმისაწვდომობისადმი მიძღვნილი რეგიონალური კონფერენცია. თბილისი.

 • 2011წ. “C”ჰეპატიტის  საადვოკაციო საზაფხულო სკოლა .  გრიგოლეთი.

 • 2011წ. დოჰას დეკლარაციის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი მრგვალი მაგიდა. თბილისი.

 • 2011წ. პირველი რეგიონალური კონფერენცია ,,მედიკამენტების ფასწარმოქმნა, ხელმისაწვდომობა და საპატენტო უფლება“. ყირგიზეთი, ისიკყული .

bottom of page